E energija grupė

  E energija - tai holdingo įmonė, valdanti 19 grupės įmonių, 25 metus veikiančių energetikos sektoriuje Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos rinkose.         
       

 

 
 

 E energija grupės įmonės:

 

 • Inicijuoja ir vysto atsinaujinančios energetikos investicinius projektus;
 • Investuoja į elektros gamybos iš atsinaujinančių išteklių projektus (vėjo, saulės ir biokuro);
 • Dalyvauja ankstyvosios stadijos projektų vystyme finansuojant projektus ir organizuojant statybų valdymą;
 • Verslo klientams projektuoja, finansuoja, stato ir eksploatuoja elektros gamybos iš atsinaujinančių išteklių įrenginius (ESCO modelis);
 • Eksploatuoja centralizuoto šilumos tiekimo sistemas (katilines, trasas) miestuose, gamina ir tiekia šilumą gyventojams ir kitiems galutiniams vartotojams;
 • Investuoja į elektrinių ir katilinių projektus, centralizuoto šilumos tiekimo sistemose keičiant iškastinį kurą atsinaujinančiais ištekliais (biokuru);
 • Gamina ir tiekia pramoninį garą verslo klientams ir gamykloms;
 • Įgyvendina projektus „iki rakto“: projektuoja ir stato katilines ir elektrines;
 • Gamina katilus, dūmų valymo įrangą ir kitą katilinių įrangą.
   

Mūsų klientai:

 

 • Komunalinio sektoriaus įmonės ir investiciniai fondai, ieškantys galimybių investuoti į stabilaus pajamingumo turtą/ ilgalaikius projektus atsinaujinančių išteklių panaudojimo sektoriuje;
 • Gamybinės įmonės, naudojančios pramoninį garą ir šilumą gamybos procese (pvz. popieriaus, maisto, metalo apdirbimo, alkoholio ir pan. gamybos įmonės);
 • Šilumos gamybos ir tiekimo įmonės, tiekiančios šilumą centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams;
 • Centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai;
 • Biokuro katilinių ir elektrinių projektų vystytojai bei statybos kompanijos.