Energija miestams

   Centralizuotas šilumos tiekimas      Nepriklausoma šilumos gamyba miestams  
           
           
 

VEIKLA IR PASLAUGOS:

 • Šilumos ir karšto vandens gamyba bei tiekimas miestų gyventojams;
 • Investicijos į centralizuoto šilumos ūkio modernizavimą pagal viešo ir privataus sektoriaus (PPP) modelį ir pagal ilgalaikes turto nuomos bei koncesijų sutartis su savivaldybėmis;
 • Esamų katilinių modernizavimas, pritaikant jas vietinio biokuro panaudojimui vietoj dujų ir/ ar mazuto;
 • Naujų biokuro katilinių ir elektrinių statyba;
 • Šilumos trasų rekonstrukcijos darbai, naujų šilumos tiekimo trasų tiesimas;
 • Aplinkosauginių bei šilumos gamybos efektyvumą didinančios įrangos diegimas: kondensacinių ekonomaizerių, multiciklonų bei kitos dūmų valymo įrangos projektavimas ir montavimas katilinėse;
 • Šilumos punktų įrengimas daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose;


E energija grupės įmonės gamina ir tiekia šilumos energiją Akmenės ir Trakų rajonams Lietuvoje bei Bahmut rajonui Ukrainoje.

 Visa informacija gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms apie centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas E energija grupės įmonių vartotojų aptarnavimo centrų svetainėje www.e-vac.lt.

   

VEIKLA IR PASLAUGOS:

 • E energija grupė turi didžiausią patirtį kaip nepriklausomas šilumos gamintojas Lietuvoje;
 • Stato nuosavas biokuro katilines ir elektrines, vysto biokuro katilinių projektus;
 • Gamina šilumą ir elektros energiją iš biokuro ir parduoda Lietuvos miestų šilumos tinklams;
 • E energija grupės įmonės UAB „Pramonės energija“ (Klaipėda), UAB „Kirtimų katilinė“ (Vilnius) ir UAB „Karlų katilinė“ (Visaginas) gamina šilumą ir parduoda šilumos tiekėjams Klaipėdos, Vilniaus ir Visagino miestuose.

 

 
       

 

 
 

VEIKLA IR PASLAUGOS KLAIPĖDOS LAISVOJOJE EKONOMINĖJ ZONOJE

UAB “Miesto energija”, kuriai yra suteikta šilumos tiekimo licencija Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (KLEZ),  tiekia šilumą bei garą Klaipėdos LEZ teritorijoje veikiančioms įmonėms bei Klaipėdos miestui ir vykdo šilumos bei garo gamybos projektus.

 

UAB „Miesto energija“ viešai skelbiamą informaciją rasite šiame puslapyje.

   

UAB „Pramonės energija“ viešai skelbiamą informaciją rasite šiame puslapyje.

UAB „Kirtimų katilinė“  viešai skelbiamą informaciją rasite šiame puslapyje.