Produkcja oraz dostawy biopaliw

           
  DZIAŁALNOŚĆ ORAZ USŁUGI NA UKRAINIE:         
 

 

  • Produkcja biopaliwa (zrębków drzewnych);
  • Dostawy biopaliwa do kotłowni;
  • Skup surowca do produkcji biopaliw (drewno opałowe, odpady po wycince drzew, odpady tartaczne).

 

       
  Szczegółowa informacja oraz kontakty: vaidas.povilenas@are-energija.com, +380504726336