Produkcja ciepła dla przedsiębiorstw przemysłowych

           
 

Naszymi klientami są zakłady - przetwórnie papieru, producenci żywności, zakłady obróbki metali, producenci alkoholu, dodatków do paliw;

 

DZIAŁALNOŚĆ ORAZ USŁUGI:

   

 

 
 

 

  • Wytwarzanie pary przemysłowej, ciepłej wody i energii cieplnej oraz ich dostawa dla przedsiębiorstw przemysłowych.
  • Modernizacja, rozwój, budowa oraz finansowanie kotłowni przemysłowych;
  • Rekonstrukcja kotłowni, dostosowując je do biopaliw;
  • Eksploatacja kotłowni przedsiębiorstw przemysłowych na biopaliwo, gaz oraz paliwa płynne;
   

 

  • Wdrażanie sprzętu zwiększenia efektywności środowiskowej oraz produkcji ciepła: projektowanie oraz montaż kondensacyjnych ekonomizerów, multicyklonów oraz innych urządzeń oczyszczeniowych;
  • Analiza oraz optymalizacja procesów energetycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych;