Produkcja oraz dostawa ciepła dla miast

   DOSTAWA CIEPŁA SCENTRALIZOWANEGO, DZIAŁALNOŚĆ ORAZ USŁUGI:     NIEZALEŻNA PRODUKCJA ENERGII CIEPLNEJ NA LITWIE, DZIAŁALNOŚĆ I USŁUGI:  
           
 
  • Produkcja oraz zaopatrzenie mieszkańców miast w ciepło oraz ciepłą wodę;
  • Inwestycje w modernizację scentralizowanych systemów ciepłowniczych według modelu sektora publicznego oraz prywatnego (PPP) oraz w ramach długoterminowych umów wynajmu i umów koncesyjnych z samorządami;
  • Modernizacja istniejących kotłowni, dostosowując je do stosowania lokalnych biopaliw zamiast gazu i / lub mazutu;
  • Budowa nowych kotłowni na biopaliwo;
  • Rekonstrukcja tras ciepłowniczych, budowa nowych sieci ciepłowniczych;
  • Wdrażanie sprzętu zwiększenia efektywności środowiskowej oraz produkcji ciepła: projektowanie oraz montaż w kotłowniach kondensacyjnych ekonomizerów, multicyklonów oraz innych urządzeń oczyszczeniowych;
  • Budowa komór ciepłowniczych w domach wielomieszkaniowych.
   
  • Grupa „E energija“ ma największe doświadczenie jako niezależny producent ciepła na Litwie; 
  • Buduje własne kotłownie na biopaliwo;
  • Produkcja ciepła z biopaliw, sprzedaż dla miejskich sieci ciepłowniczych na Litwie.