Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    O
1.1.    Witryna www.energija.lt zbiera dane użytkowników w celu ustalenia, czy witryna jest przydatna, dostarcza niezbędne informacje oraz jak można ją doskonalić w przyszłości.
1.2.    W trakcie zbierania danych na stronie internetowej E energija zawsze opiera się na niniejszej Polityce Prywatności zawierającej szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i zakresu zbieranych danych, celu ich zbierania oraz podmiotów mających dostęp do tych danych.
1.3.    Każdemu z użytkowników przysługują prawa umożliwiające kontrolę swojej prywatności, zaś E energija zapewnia możliwość korzystania z tych praw i poniżej udziela informacji, w jaki sposób użytkownik może to zrobić.

2.    Administrator danych
2.1.    Współadministratorami danych osobowych są litewskie i polskie spółki należące do grupy E energija. Informacje kontaktowe znajdziesz tutaj: http://e-energija.lt/pl/menu-glowne/contacts-pl.html.
2.2.    Poszczególne obowiązki spółek należących do grupy E energija oraz relacje z użytkownikami określone są w ich porozumieniu wzajemnym. Wszelkie pytania prosimy zgłaszać drogą elektroniczną pod adres: privatumas@e-energija.lt.

3.    Postanowienia ogólne
3.1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i sposoby zbierania, przetwarzania i przechowywania podstawowych danych osobowych przez witrynę. Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkowników reguluje niniejsza Polityka Prywatności, ustawy o ochronie prawnej danych osobowych obowiązujące w kraju użytkownika oraz inne przepisy prawa.
3.2.    Użytkownik, poprzez udostępnienie swoich danych osobowych, wyraża zgodę na zarządzanie i przetwarzanie tych danych przez E energija w celach, za pomocą środków i na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

4.    Pliki cookie ( „ciasteczka”)
4.1.    Czym są pliki cookie?
4.1.1.    Plik cookie to mały element tekstowy, zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Umożliwia to witrynie zapamiętanie przez pewien okres czasu działań użytkownika i ustawień (np. loginu, języka, wielkości czcionki i in.) po to, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać każdorazowo po wejściu na witrynę lub odwiedzaniu poszczególnych jej stron.
4.2.    W jaki sposób E energija używa plików cookie?
4.2.1.    E energija używa plików cookie dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania witryny.
4.2.2.    W przypadkach, gdy użytkownik nie zezwala na używanie plików cookie przez witrynę, niektóre funkcje witryny mogą być częściowo lub w pełni niedostępne.
4.2.3.    Podstawę prawną używania plików cookie jest interes prawny E energija do zapewnienia optymalnego funkcjonowania witryny. W przypadkach, gdy pliki cookie są używane w celu zapamiętania ustawień użytkownika i zbierania statystyk, podstawę prawną do używania ciasteczek stanowi zgoda użytkownika.
4.3.    W jaki sposób należy zarządzać plikami cookie?
5.3.1    Użytkownik może zarządzać i/lub usunąć pliki cookie. W jaki sposób to uczynić – http://www.youronlinechoices.com/.

5.    Wpisy serwera
5.1.    Serwer, na którym zamieszczona jest strona internetowa E energija, może również zapisywać zapytania przesyłane do serwera przez użytkownika (adres strony internetowej odwiedzanej przez użytkownika, urządzenie i przeglądarka używane przez użytkownika, adres IP użytkownika i czas odwiedzania strony). Dane tego rodzaju używane są wyłącznie dla potrzeb technicznych, tj. aby zapewnić należyte i bezpieczne działanie witryny oraz zbadać ewentualne naruszenia bezpieczeństwa.
5.2.    Podstawę zbierania i używania tych danych stanowi interes prawny E energija do zapewnienia dostępności technicznej i bezpieczeństwa strony internetowej.

6.    Profilowanie
6.1.    E energija może wykorzystywać dane statystyczne użytkowników strony internetowej w celu analizy tendencji odwiedzania strony i tendencji demograficznych, nie tworzy jednak indywidualnych profili osobistych dla każdego użytkownika.

7.    Kto ma dostęp do danych?
7.1.    Dostęp do danych statystycznych użytkowników E energija mają pracownicy E energija zatrudnieni w oddziałach IT spółek należących do grupy E energija, którzy są odpowiedzialni za analizę tych danych i doskonalenie strony internetowej.
7.2.    Dostęp do wpisów technicznych mogą mieć również partnerzy E energija, którzy dostarczają narzędzia zarządzania treściami witryny lub usługi hostingu witryny na rzecz E energija.

8.    Jak długo dane są przechowywane?
8.1.    E energija używa zebrane dane do analizy przez okres do 50 miesięcy.
8.2.    Pliki cookie są ważne przez krótki okres czasu (jeden dzień, tydzień lub miesiąc), jednak w niektórych przypadkach mogą być ważne przez rok.

9.    Prawa użytkownika oraz sposób korzystania z nich
9.1.    Po skontaktowaniu się z E energija pocztą e-mail privatumas@e-energija.lt można skorzystać z następujących praw:
9.2.    zapoznać się z przetwarzanymi danymi osobowymi;
9.3.    poprosić o dokonanie korekty danych osobowych;
9.4.    poprosić o usunięcie danych osobowych;
9.5.    jeśli dotyczy, cofnąć zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych.
9.6.    W niektórych przypadkach, użytkownik ma prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub nie wyrazić zgody na ich przetwarzanie.
9.7.    Użytkownika może korzystać ze swoich praw zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w UE i na Litwie.
9.8.    W przypadkach, gdy użytkownik prosi o usunięcie jego danych osobowych, E energija zachowa jedynie takie kopie informacji, które są niezbędne w celu zapewnienia ochrony interesów prawnych stron trzecich, wykonania zobowiązań instytucji państwowych, rozstrzygnięcia sporów, rozpoznania zakłóceń lub zobowiązania do przestrzegania wszelkich porozumień zawartych między użytkownikiem i E energija.

10.    Prawo do złożenia skargi
10.1.    Jeśli użytkownik sądzi, że prawo do jego prywatności zostało naruszone, może on złożyć skargę we właściwej instytucji państwowej kraju zamieszkania. Informacje kontaktowe tych instytucji – http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

11.    Propozycje
11.1.    W przypadku zaistnienia pytań lub propozycji prosimy o ich zgłaszanie drogą e-mail privatumas@e-energija.lt