Pirkimai ir konkursai

UAB „Kirtimų katilinė“ konkursas „Kietojo biokuro  pelenų pervežimo, išbarstymo ir įterpimo į dirvožemį paslaugų pirkimas“

 

UAB „Kirtimų katilinė“ įgyvendindama Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektą NutriBiomass4LIFE – „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams – vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“  perka medienos pelenų pervežimo, išbarstymo ir įterpimo į dirvožemį paslaugas, pagal parengtas konkurso sąlygas ir  techninę specifikaciją.

Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas raštu Pirkėjui šiuo adresu:  Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, iki 2019-02-28 16:00 val.

 

Pridedami dokumentai:

Konkurso sąlygos ir techninė specifikacija

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas